skip to Main Content

Rots en Water

Binnenkort starten we weer met een Rots & Water training voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar. De bouwstenen van het Rots & Water programma zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Vergroot je weerbaarheid met Rots en Water
Weerbaarheid is het mogen, durven en kunnen beschermen van je eigen grenzen en vrijheid. In de training leer je je onafhankelijk op te stellen (Rots), maar ook om met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de situatie leer je te kiezen voor een Rots- of Waterhouding.

Rots staat voor de kracht in jezelf. Het betekent de stem van je hart volgen. Weten waar je voor staat en daar naar  handelen.
Water staat voor communicatie. Het betekent naar buiten gericht zijn en samenwerken en spelen met andere mensen. Vanuit je kracht soepel in de stroom van het leven meegaan.

Wat levert het op?
Sowieso willen we jongens en meisjes leren steviger op hun voeten te staan, zowel in mentaal als fysiek opzicht. Met als uiteindelijk doel:

 • meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing
 • krachtiger eigen keuzes kunnen maken
 • minder last hebben van sociale problemen (zoals pesten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag)
 • vergroten communicatieve en sociale vaardigheden
 • beter om kunnen gaan met conflicten

Voor wie?
Deze training is voor jongens en meisjes van 8 tot en met 13 jaar die beter voor zichzelf willen opkomen en/of zichzelf beter willen beheersen en meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken.

Praktische informatie

 • 10 lessen, wekelijks op woensdag van 16.00-17.00 uur
 • Sportcentrum Emsland, Emslandweg 17, 7731 RP, Ommen
 • 75% actief oefenen – 25% praten
 • start eind januari/begin februari 2020 (bij voldoende aanmeldingen)
 • kleine groep (10-12 kinderen) = persoonlijke aandacht
 • twee ervaren en gecertificeerde trainers
 • een persoonlijk intakegesprek (ouder, kind en trainer)
 • 1 ouderbijeenkomst
 • wekelijks verslag van de training

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden? Laat ons dat weten via: rotsenwater@emsland-ommen.nl

X